Sida loo Furo Furaha Keydka Yahoo! Boostada

01 ee 08

Tallaabooyinka 1 iyo 2

Taabo "Sign In". Yahoo! Inc.

02 of 08

Tallaabooyinka 3 iyo 4

Taabo astaanta muhiimka ah ee ku xiga magacaaga. Yahoo! Inc.

03 of 08

Talaabada 5aad

Taabo "Furaha Xisaabta Furaha". Yahoo! Inc.

04 of 08

Talaabada 6aad

Taabo "Haa". Yahoo! Inc.

05 of 08

Talaabada 6.1

Meeleynta Haa ayaa kugula jira Yahoo! Boostada. Yahoo! Inc.

06 of 08

Tallaabooyinka 6.2 iyo 7

Muujinta "Maya" waxay diidi kartaa galitaanka Yahoo! Boostada. Yahoo! Inc.

07 of 08

Tallaabooyinka 8 iyo 9

Taabo "Furaha Xisaabta Furaha". Yahoo! Inc.

08 of 08

Tallaabooyinka 10 iyo 11

Dhaxo "Weyne, ha helin!". Yahoo! Inc.